• Sineblogda yazar olmak için üyelik gereklidir.
 • Yazarların ürettikleri metinlerde akademik etik ve ilkelere uygun davranmaları
  beklenmektedir.
 • Blogda yer alan yazılarda belirtilen argümanlar ve kanılar yazarların kişisel görüşleri olup,
  kurumsal bir aidiyete referans vermemektedir.
 • Yazılarda ayrımcılık ve nefret söyleminin her hangi bir unsuruna veya türüne yer verilmemeli,
  bu tür söylemsel pratikler üretilmemelidir.
 • Yazar, başka bir mecrada yayınlanan üretimini referans vermek kaydı ile blogda yeniden
  yayınlayabilir.