SineBlog Görev Dağılımı

Baş Editör: Doç. Dr. Orhun Yakın

Koordinatör, İngilizce Editörü: Arş. Gör. Ertan Ağaoğlu

Editörler: Zafer Yılmaz, Dilan Değirmenci, Beyza Zeybek

Editör Yardımcıları: Büşra Akkuş, Cemre Nur Arık, Sıla Güzelocak

Sosyal Medya Sorumlusu: Deniz İhsanoğlu

Webmaster: Öğr. Gör. Erkin Gökçer Erdem