SineBlog Görev Dağılımı

Baş Editör: Doç. Dr. Orhun Yakın

Koordinatör, İngilizce Editörü: Arş. Gör. Ertan Ağaoğlu

Editör: Zafer Yılmaz

Yardımcı Editör, Etkinlik Sorumlusu: Beyza Zeybek

Yardımcı Editör, İçerik Yöneticisi: Dilan Değirmenci

Sosyal Medya Sorumlusu: Deniz İhsanoğlu

Webmaster: Öğr. Gör. Erkin Gökçer Erdem