Arif Ayten

About arif

Ankara Üniversitesi SBE. Gazetecilik Bölümü Doktora öğrencisi / Lisans: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü / Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi SBE. Radyo TV ve Sinema ABD

Yazar

Posted by
Ankara Üniversitesi SBE. Gazetecilik Bölümü Doktora öğrencisi / Lisans: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü / Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi SBE. Radyo TV ve Sinema ABD

Son Yazılar